BOG: herstel op bedrijfsruimtemarkt

Onderzoek van NVM Business naar de situatie op de bedrijfsruimtemarkt in 14 grote Nederlandse gemeenten laat zien dat het herstel van de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt voorzichtig heeft ingezet. Hoewel het aanbod in de meeste onderzochte gemeenten over het algemeen nog wel oploopt, laat de opname ook vaak een stijgende lijn zien. De huurprijzen zijn gestabiliseerd of stijgen licht. Het ondernemersvertrouwen is in de meeste sectoren toegenomen.

Een gedifferentieerd beeld

Met name in Breda, Den Bosch en Den Haag ontwikkelde de bedrijfsruimtemarkt zich positief in de eerste helft van 2015. De combinatie van een stijgende opname van bedrijfspanden en een afname van het aanbod zorgde hiervoor. Minder goed ging het in Amersfoort, Almere en Tilburg. Hier bleef vooral de opname sterk achter bij voorgaande jaren.

Structureel aanbod in Breda het grootst

Van de onderzochte gemeenten heeft Breda het hoogste percentage structureel aanbod: 25%. Dit zijn bedrijfsruimten die 3 jaar of langer in aanbod staan. Amersfoort voert de lijst aan als het gaat om aanbod dat langer dan 5 jaar in aanbod staat: 15% van het totale aanbod staat 5 jaar of langer leeg. Den Haag heeft met 6 procent het laagste percentage structureel aanbod.

Prijzen weer in de lift

Voor veel gemeenten vond het dieptepunt van de huurprijzen plaats in 2014. Voor een meerderheid van de onderzochte gemeenten geldt dan ook dat de huurprijzen van bedrijfsruimten in de eerste helft van 2015 licht zijn gestegen of gestabiliseerd. Alleen in Rotterdam, Almere en Den Bosch staan de huurprijzen ook dit jaar nog onder druk.

Herstel zet in op de bedrijfsruimtemarkt

De groeiende opname van bedrijfsruimte, de stabiliserende huurprijzen en het toegenomen ondernemersvertrouwen zijn tekenen dat het herstel van de bedrijfsruimtemarkt in de meeste grote gemeenten heeft ingezet in de eerste helft van 2015.

bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.