Blok vraagt woningcorporaties bedrijfslasten te verlagen

29 januari 2013 – Minister Blok heeft Aedes gevraagd om een plan van aanpak om de bedrijfslasten van woningcorporaties te verlagen. Het verzoek volgt op een eerder door de Tweede Kamer aangenomen motie.

Plan van aanpak
Voor Blok is de stijging van bedrijfslasten van corporaties een aandachtspunt, maar hij heeft geen bevoegdheid er regels over te maken, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer. Wel vraagt hij Aedes om voor 1 mei een plan van aanpak te maken om de bedrijfslasten van corporaties te verlagen. Blok denkt dan aan een bevriezing voor de komende vier jaar, waarbij de lasten ook niet met inflatie meestijgen.

Onderzoek mogelijkheden
Veel woningcorporaties zijn al volop bezig met het terugbrengen van hun bedrijfslasten, omdat de huidige economische situatie en de kabinetsmaatregelen dat noodzakelijk maken. Uit de laatste cijfers van het Centraal Fonds Huisvesting blijkt dat de bedrijfslasten in 2011 dan ook minder stegen (2,8 procent) dan de prognoses voor dat jaar aangaven (6 procent).

Aedes ondersteunt haar leden bij het zoeken naar mogelijkheden om hun bedrijfslasten te verlagen. Daarvoor gaat Aedes in kaart brengen wat de grootste kostenposten zijn, hoe deze zich ontwikkelen, wat daarvan de oorzaken zijn en welke kosten goed beïnvloedbaar zijn. Er is een benchmark (het Corporatie Benchmark Centrum BC) in ontwikkeling, zodat corporaties vergelijkingen met andere corporaties kunnen maken.

Bron: Aedesnet.nlDelen:

Comments are closed.