Blok krijgt verbeterpunten corporaties

9 september 2013 – Minister Stef Blok (Wonen) krijgt dinsdag vijftien aanbevelingen overhandigd om het interne toezicht bij woningcorporaties te verbeteren. Een commissie onder leiding van Jaap Winter bepleit onder meer een register, verplichte permanente educatie en meer zelfevaluaties.

Winter (onder meer hoogleraar aan de Duisenberg School of Finance) memoreert in zijn rapport “de vele incidenten van de afgelopen jaren” in de corporatiesector. Politiek en maatschappij twijfelen aan de betrouwbaarheid en deskundigheid van het interne toezicht in de corporaties.

Hoewel het rapport de realiteit genuanceerder noemt, is het imago van de sector daardoor “ontegenzeggelijk aangetast”. Het daadwerkelijk functioneren van bestuur en toezicht heeft “indringend” aandacht nodig.

Opdrachtgever van het onderzoek is de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), die ruim 1600 leden heeft die als commissaris toezicht houden bij 320 woningcorporaties. Misstanden in de branche zoals financiële uitglijders en te hoge beloningen, hebben al geleid tot het instellen van een parlementaire enquêtecommissie die een en ander gaat onderzoeken. Vorig najaar zei toenmalig minister Liesbeth Spies nog dat het toezicht op de corporatiewereld scherper, kritischer en onafhankelijker moet.

De commissie-Winter vindt dat vacatures voor nieuwe commissarissen niet beperkt moeten blijven tot de eigen adresboekjes. Openbare werving is al praktijk, maar moet standaard worden. Verder denkt de commissie aan een permanent educatiesysteem, een introductiecursus voor nieuwe commissarissen en een structurele evaluatie van het functioneren, begeleid door een externe deskundige.

Bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.