Blog: Woningverkoop corporaties? Ja, maar wel met beleid!

De verkoop van corporatiewoningen is een goede zaak, zolang de transacties geleidelijk plaatsvinden en deze niet zwaar onder de kostprijs worden aangeboden. De verkoop van huizen door corporaties is een goed zaak. Niet alleen de mensen die de betaalbare woningen kopen en zo een kans krijgen op een gezonde wooncarrière maar ook voor corporaties zelf. Het verjongt je bezit en helpt je je woningvoorraad af te stemmen op het type woningen waar het meeste vraag naar is.

Maar laten we eerlijk zijn: voor veel corporaties is woningverkoop in de toekomst eerder noodzaak dan luxe. Door de stijgende kosten door bijvoorbeeld de verhuurdersheffing, moeten ze wel verkopen om de investeringskracht op peil te houden. De verwachting is daarom dat er steeds meer corporatiewoningen op de markt komen. Hierdoor ontstaat het risico op prijsbederf. Dit is een kwestie van simpele marktwerking: meer aanbod = lagere verkoopprijs.

Wij pleiten daarom voor een doordacht verkoopbeleid. Hiermee voorkom je als corporatie dat jouw lokale markt overspoeld wordt met woningen in laagste prijsklasse. Dit is niet alleen goed voor je eigen verkoopprijzen maar ook eerlijk ten opzichte van de particulieren die hun huizen in dezelfde markt proberen te verkopen.

Een ander voordeel van een goed doordacht verkoopbeleid is de sturing op leefbaarheid. Corporaties investeren veel in het woongenot van hun wijken. Gefaseerde verkoop laat zich beter sturen waardoor deze investeringen beschermd worden en sociale structuren intact blijven. Daarnaast voorkomen strategische keuzes dat u als corporatie ineens gedwongen wordt het meest courante bezit van de hand te doen.

Dus als u ons vraagt of u woningen moet verkopen zeggen we volmondig:

‘ja, maar wel met beleid’.

Alexander Muizer en Pascal Kamphuis – Het Wonen

De dienstverlening en producten van Het Wonen zijn afgestemd op de behoeften van woningcorporaties. Wij willen makkelijker maken wat makkelijker kan. Zodat u meer kunt doen, in minder tijd.Delen:

Comments are closed.