‘Betrek gemeenten meer bij waarborgstelsel WSW’

17 september 2012 – Gemeenten hebben baat bij het huidige garantiestelsel voor leningen van woningcorporaties, maar moeten meer bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) betrokken worden.

Dat is de conclusie van een commissie die op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) onderzocht wat de financiële risico’s zijn voor gemeenten bij het huidige waarborgstelsel van het WSW. Het VNG-bestuur neemt in oktober een standpunt in over het advies.

Voordeel
De achtervang is nu zo geregeld dat gemeenten pas moeten inspringen als de middelen uit de woningcorporatiesector zelf onvoldoende blijken te zijn. Zij moeten het WSW dan renteloze leningen verstrekken. De kans dat dit gebeurt is onder de huidige omstandigheden heel klein, stelt de commissie.

Bovendien hebben gemeenten baat bij het voortbestaan van het garantiestelsel en hun positie daarin. De via het WSW gegarandeerde leningen leveren jaarlijks een rentevoordeel op voor woningcorporaties van 860 miljoen euro. Dit voordeel levert indirect een bijdrage aan uitvoering van het gemeentelijk woonbeleid, aldus de commissie.

Vertrouwen
De garantiestructuur voor de corporatiesector is door de Vestia-affaire ter discussie komen te staan, schrijft de commissie in haar rapport. Om het vertrouwen in het systeem te herstellen, zou het WSW om te beginnen de informatie over de achtervangpositie met gemeenten kunnen delen. Ook moeten gemeenten vertegenwoordigd zijn in de Raad van Commissarissen van het WSW.

Bron: Aedesnet.nlDelen:

Comments are closed.