Bestuursadvies betaalbaar wonen gereed

20 maart 2014 – Steeds meer huurders hebben moeite om hun huur te betalen. Woningcorporaties delen de bezorgdheid in de samenleving hierover. Zij willen samen met de overheid blijven zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen. De bestuursadviescommissie betaalbaarheid heeft het advies klaar waarin staat hoe woningcorporaties, onder de huidige omstandigheden, hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Het Aedes-bestuur legt het advies in april 2014 voor aan haar leden.

Dilemma
Door inkomensdaling en huurstijging raken meer huurders financieel in de knel. Dat blijkt onder meer uit cijfers van Aedes over het aantal huisuitzettingen. Daarnaast neemt het aantal goedkope sociale huurwoningen in veel gebieden af.

Tegelijkertijd hebben woningcorporaties minder geld, onder meer door de door het kabinet opgelegde verhuurdersheffing. Corporaties moeten daardoor in toenemende mate keuzes maken tussen de betaalbaarheid, de beschikbaarheid en de kwaliteit van hun woningvoorraad. Dat kan resulteren in bezuinigen op bedrijfslasten, minder investeren, maar ook in het verhogen van de huur boven inflatie.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 
Volgens Aedes is de betaalbaarheid van sociale huurwoningen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid, woningcorporaties en huurders. Aedes-leden besloten op het congres van oktober 2013 dat de sector uitgangspunten moet formuleren voor de betaalbaarheid en voldoende beschikbaarheid van goede woningen. Het door de bestuursadviescommissie (BAC) opgestelde advies is tot stand gekomen na gesprekken met vertegenwoordigers van huurders, stakeholders, experts en woningcorporaties.

Betaalbare woningen 
In het advies staat onder meer dat het de primaire taak van woningcorporaties is om te zorgen voor voldoende woningen met een huur onder de zogenoemde aftoppingsgrens van 597 euro. Onder die grens worden huurders grotendeels gecompenseerd door de huurtoeslag bij eventuele huurverhoging. De overheid moet via de huurtoeslag regelen dat deze woningen voor de doelgroep betaalbaar blijven. Woningcorporaties moeten samen met gemeenten en huurdersorganisaties afspraken maken over het lokale aanbod. Lokaal maatwerk is van groot belang, omdat de situatie per regio of gemeente sterk kan verschillen.

Het Aedes-bestuur heeft het advies van de commissie overgenomen en legt dit op het congres van 17 april 2014 voor aan haar leden.

Bron: Aedes.nlDelen:

Comments are closed.