‘Belastingdienst informeert vrije huursector’

6 augustus 2013 – De Belastingdienst geeft, tegen de regels in, informatie over het inkomen van huurders aan verhuurders in de vrije sector.

Dat zegt de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer, die de Belastingdienst daarover vragen heeft gesteld. Alleen verhuurders van sociale huurwoningen mogen het inkomen van (potentiële) huurders opvragen, om scheefhuren tegen te gaan.

Brenninkmeijer zegt dat hij klachten heeft binnengekregen van drie huurders van wie de Belastingdienst informatie over hun inkomen zou hebben prijsgegeven. De klagers vinden dat hun privacy is aangetast en dat de Belastingdienst niet goed heeft gereageerd op hun klachten.

Verhuurders van sociale huurwoningen mogen informatie over het inkomen van huurders opvragen om te kunnen inschatten of zij tot de hogere of middeninkomens behoren. Als iemand een sociale huurwoning heeft, maar een gezinsinkomen hoger dan 34.229 euro per jaar, dan gelden er sinds deze zomer hogere percentages voor de maximale huurverhoging.

De ombudsman wil weten of de Belastingdienst er bewust voor heeft gekozen om financiële informatie te verstrekken aan huurders in de vrije sector en wat eraan wordt gedaan om te voorkomen dat deze informatie wordt gegeven aan mensen die helemaal geen verhuurder zijn.

Bron: nvm.nlDelen:

Comments are closed.