Afspraken WSW en CFV over informatie-uitwisseling

23 januari 2014 – Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) gaan gestructureerd informatie uitwisselen. De twee organisaties zijn hiervoor een informatieprotocol overeengekomen dat in januari 2014 in werking is getreden.

Informatieprotocol
Met het nieuwe informatieprotocol kunnen zowel WSW als CFV effectiever en efficiënter hun toezichtstaken uitvoeren, zo laten beide organisaties weten. Het merendeel van de afgesproken informatie-uitwisseling vindt al informeel plaats, het protocol formaliseert en structureert dit nu. En het convenant maakt voor iedereen inzichtelijk op welke manier WSW en CFV de door corporatie aangeleverde informatie met elkaar delen.

Commissie-Hoekstra
Het informatieprotocol tussen het CFV en het WSW komt voort uit aanbeveling van de commissie-Hoekstra van begin 2013 over het financieel toezicht in de corporatiesector. De commissie adviseerde destijds om de data-uitwisseling tussen beide organisaties te verbeteren met het doel sneller inzicht te hebben in de financiële risico’s bij individuele corporaties.

Bron: Aedes.nlDelen:

Comments are closed.