Aedes dringt aan op uitstel van verhuurdersheffing

22 oktober 2012 – Stel de verhuurdersheffing uit, zodat eerst de gevolgen van de maatregel goed in beeld kunnen worden gebracht. Dat vraagt Aedes aan de Tweede Kamer, die op 29 oktober 2012 het wetsvoorstel bespreekt. Aedes is tegen de heffing omdat die woningcorporaties onevenredig treft en onherroepelijk ten koste gaat van hun investeringen.

Economische gevolgen
In de brief aan de Tweede Kamer geeft Aedes een aantal argumenten tegen de verhuurdersheffing, die in 2014 de sector een kleine 800 miljoen euro kost. De branchevereniging vraagt onder meer aandacht voor de economische gevolgen van het wetsvoorstel, dat 1 januari 2013 van kracht wordt. Woningcorporaties zijn opdrachtgevers voor een groot deel van alle nieuwbouw- en renovatieprojecten. Zo ondersteunen ze de door de crisis zwaar aangeslagen bouwsector. Door de heffing worden corporaties echter gedwongen om projecten stil te leggen of te annuleren.

Europees Verdrag
De verhuurdersheffing kan ook in strijd komen met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maatregelen van de overheid moeten een ‘fair balance’ in zich hebben tussen het algemeen belang enerzijds en de belangen van het individu anderzijds. De heffing kan het individuele belang van de corporatie onevenredig zwaar benadelen waardoor er geen sprake meer is van een ‘fair balance’.

Onevenwichtige belasting
Het kabinet wil de koop- en de huurmarkt evenwichtig belasten. Voor 2013 heeft het kabinet daarom voor beide markten afzonderlijk een belastingopbrengst van 5 miljoen euro ingeboekt. Maar in 2014 moet de koopmarkt 14 miljoen euro aan belastinginkomsten opbrengen en de huurmarkt 800 miljoen euro. Dit is weinig evenwichtig, zo stelt Aedes.

Bekijk de brief “inzake wetsvoorstel

Bron: Aedesnet.nlDelen:

Comments are closed.