Aangepast standaardmodel huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

7 januari 2014 – Aedes ontwikkelde in 2013 samen met VBTM Advocaten een nieuw standaardmodel huurovereenkomst en standaard algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte. In december 2013 zijn een aantal aanpassingen in het model verwerkt, waarmee de vorige versie van het standaardmodel (versie augustus 2013) komt te vervallen.

Aanpassing
In de nieuwste versie zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van gewijzigde wetgeving (waaronder de Warmtewet) en recente rechtspraak. De aanpassingen hebben betrekking op de boeteclausules, aansprakelijkheid voor gebrekkig opstal en het afsluiten van een afzonderlijke overeenkomst voor de levering van warmte en warmtapwater.

Bron: Aedes.nlDelen:

Comments are closed.